Личности

Народни представители

Даниел Петров

Народен представител

Искра Михайлова

Народен представител

Борис Аладжов

Народен представител

Ангел Георгиев

Народен представител

Димитър Пашев

Народен представител

Десислава Георгиева

Ивайло Папов

Ръководство

Валери Сираков

Областен координатор за Област Видин

Юлиян Губатов

Председател на централната контролна комисия

Деян Николов

Секретар на Възраждане София